Sijainti kuva on iPhone kartasta. Alue on niin uusi että Google maps ei sitä vielä löydä.